KARL A. HANSEN ENTREPRISE A/S

Referencer

Medicinsk Museion

Årstal:

2020

Sagsnavn:

Medicinsk Museion

Entrepriseform:

Fagentreprenør

Rådgiver:

H+ Arkitekter

Entreprisesum:

5.800.000 kr

Detaljeret beskrivelse:

Facaderenovering af Medicinsk Museion inklusiv sidebygninger. Bygningen er fredet. Samtlige pudsede facader er pudset med kalkhydrauliske mørtler og afsluttet med en slutpuds. Slutpudsens farve er et resultat af det valgte tilslag i mørtelen. Bygningen er udsmykket med kvaderpuds og med bånd og indramninger i natursten. Samtlige fuger mellem natursten er gået efter og omfuget, ligesom kalfatringsfuger er udskiftet og stopning er eftergået med tjæret værk. Der er trukket nye gesimser udført efter skabelon fra de oprindelige gesimser. På sidebygningerne er der udført mindre kalkarbejder.