KARL A. HANSEN ENTREPRISE A/S

Lindevang Kirke – KlinkegulveÅrstal: 2017

Sagsnavn: Lindevang Kirke - Klinkegulve

Entrepriseform: Fagentreprenør

Rådgiver: Erik Møller Arkitekter

Entreprisesum: 1.310.000 kr

Detaljeret beskrivelse: Klinkegulvet i kirkeskibet var lagt uden dilatationsfuger og terrændækket var støbt direkte mod jord. Dækket i kirken skulle udskiftes under hensyntagen til det eksisterende inventar i kirken, ved grundig afdækning og nødvendige demonteringer. Nyt isoleret terrændæk er blevet støbt og i den våde beton er blevet skrevet et salmevers fra en dåbsvise lige under klinkerne ved den store indgangsdør. Som noget helt specielt er der lagt et nyt klinkegulv vådt i vådt og udført med kirkens eget særlige mønster. I det nye gulv er udført dilatationsfuger.