KARL A. HANSEN ENTREPRISE A/S

Københavns Domhus

Årstal:

2019

Sagsnavn:

Københavns Domhus

Entrepriseform:

Hovedentreprenør

Rådgiver:

Rønnow Arkitekter A/S

Entreprisesum:

5.153.000 kr

Detaljeret beskrivelse:

Hovedentreprise i forbindelse med tag- og facaderenovering samt renovering af vægge i kælder. Bygningen er bevaringsværdi i kategori nr. 3. Fugerne er udført som brændte fuger med profil som halvstaf. Der er ydermere lavet en fugtsikring af kælderen, med en dyb udgravning til ca. 3,7m under terræn, på meget lidt plads og med trafik langs med udgravningen. Det har således været nødvendigt at lave en spunsvæg for at kunne udføre dette arbejde sikkert. Under arbejdet blev der fundet fortidsminder i jorden, som I samarbejde med Københavns Bymuseum blev gravet ud og registreret.