KARL A. HANSEN ENTREPRISE A/S

Grønnegade 43

Årstal:

2016

Sagsnavn:

Grønnegade 43

Entrepriseform:

Fagentreprenør

Rådgiver:

Tegnestuen Svalebæk Aps

Entreprisesum:

1.939.000 kr

Detaljeret beskrivelse:

Genopretning af nedstyrtningstruet sidebygning i baggård. Sidebygningen er opført i 3 etager og i bindingsværk. Fundamentet under bygningen havde sat sig kraftigt og det var nødvendigt midlertidigt at understøtte bygningen. Sidebygningen var i sig selv meget lille og med et grundplan på ikke mere end 8,5m2. Bygningen er blevet efterfunderet med pressede minipæle. Alt råddent bindingsværk er udskiftet og løse tavl ommuret. Baghuset er efterisoleret på 2 sider med facadeisoleringssystem fra STO. De øvrige facader i baggården er kalket og hele gadefacaden afrenset og genoppudset med indfarvet mørtel. Derudover er der skiftet tag på sidebygning og generelt vinduer i hele ejendommen.