KARL A. HANSEN ENTREPRISE A/S

Domhuset - Hestemøllestræde 6

Årstal:

2019

Sagsnavn:

Domhuset – Hestemøllestræde 6

Entrepriseform:

Hovedentreprenør

Rådgiver:

Rønnow Arkitekter A/S

Entreprisesum:

6.905.000 kr

Detaljeret beskrivelse:

Hestemøllestræde 6 er bevaringsværdi i kategori 3. En meget spændende, omfattende og kompleks opgave. Facaderne i gården er sat i stand. Baggårdsfacaden er renset i sin helhed. Mørtelfuger er udkradset og udført med brændte og kelede fuger. Kælderen er fugtsikret dels mod gaden og dels i gården. Lyskasser på gaden udført med glasbyggesten er blevet sløjfet og erstattet af nye insitustøbte betondæk afsluttet med en vandtæt papmembran. Fugtsikringen af kælderen har været speciel, da kælderen er meget dyb og har bl.a. krævet spunsning i gaden, for at der fortsat kunne køre trafik forbi byggepladsen. Der blev under arbejderne på gaden fundet fortidsminder, bl.a. fra et tidligere noget lavereliggende gadeniveau. Den eksisisterende trappe til kælderen i gården er udskiftet og støbt ny med insitubeton og beklædt med de eksisterende massive granittrin med hver en vægt på ca. 200kg, for at bevare trappens oprindelige udtryk. Membran og belægning på portdæk er skiftet, ligesom rustne og tærrede stålbjælker er helt eller delvist skiftet. Ydermere portdækket efterisoleret nedefra med facadeisolering og puds.