KARL A. HANSEN ENTREPRISE A/S

Ægirsgade 70-76 - 2019

Årstal:

2020

Sagsnavn:

Ægirsgade 70-76 – 2019

Entrepriseform:

Fagentreprenør

Rådgiver:

Karl A. Hansen Entreprise A/S

Entreprisesum:

753.000 kr

Detaljeret beskrivelse:

Jord-, kloak og belægningsentreprise ved udskiftning af eksisterende kloakledninger på gård og gadeside. Samtidig er dræn omlagt til pumpebrønde for højvands sikring af kælder og gulvafløb er blevet proppet af.