KARL A. HANSEN ENTREPRISE A/S

Tune Kirke – RestaureringÅrstal: 2022

Sagsnavn: Tune Kirke - Restaurering

Entrepriseform: Fagentreprenør

Rådgiver: Arkitekt-tegnestuen

Entreprisesum: 1.900.000 kr

Detaljeret beskrivelse: Restaurering af kirketårnets facader ved udskiftning af defekte munkesten samt fuger. Til indmuring af munkesten samt udførelse af fuger anvendes varmtlæsket mørtel. Piedestaler på tårnet er muret om med genbrug af gamle og nye munkesten. Lægning af nyt tegltag på Skib, Tårn samt Våbenhus. Bemærk hvordan taget bugter sig efter de eksisterende spær på kirken. Skib og våbenhus er vedligeholdelseskalket indvendigt og udvendigt. Ydermere er tårnets nicher kalket ligesom tårnet indvendigt er blevet kalket. Ved Våbenhus er udført ny pigstensbelægning samt dræn.