KARL A. HANSEN ENTREPRISE A/S

Referencer

ÅrstalSagsnavnEntrepriseformRådgiverhf:categories
2019Gården ved diget 28FagentreprenørPer Hagemann F.R.I. Rådgivende Ingeniørerkalkning murerarbejder murvaerk natursten-gulve-afdaekninger-sokler-vinduesplader-beklaedning nybygning opgaver puds-tyndpuds-og-filts
2019Sorgenfri Slot – Vedligehold 2019HovedentreprenørSlots- og Kulturstyrelsenfredede-ejendomme kalkning murerarbejder murvaerk opgaver puds-tyndpuds-og-filts restaurering tegltag
2020Ålsgårde – Ellekildehave afd. 31FagentreprenørJørgen Nielsen - Rådgivende Ingeniørermurerarbejder opgaver tegltag
2019Christianholm SlotFagentreprenørWohlert Arkitekterfredede-ejendomme murerarbejder murvaerk opgaver puds-tyndpuds-og-filts specielle-opgaver-gesimser-kvaderpuds-refendpuds-staenkpuds-udsmykninger-andet
2015Svanemøllen Kaserne – GymnastikskoleHovedentreprenørFogh og Følner Arkitektfirma A/Sbetonarbejder flisearbejder fundamenter-terraendaek-vaegge-og-etagedaek-insitu hoejvandssikring-af-kaelder-og-lign kloakarbejder murerarbejder murvaerk natursten-gulve-afdaekninger-sokler-vinduesplader-beklaedning nyanlaeg-af-kloak-draen-pumpebroende-og-lign ombygning opgaver puds-tyndpuds-og-filts renovering-og-omlaegning-af-kloak
2018Frederiksborg Slot – Slotsherrens HusHovedentreprenørSlots- og Kulturstyrelsenfredede-ejendomme fuger galleri murerarbejder natursten-gulve-afdaekninger-sokler-vinduesplader-beklaedning opgaver restaurering specielle-opgaver-gesimser-kvaderpuds-refendpuds-staenkpuds-udsmykninger-andet tegltag
2019Københavns DomhusHovedentreprenørRønnow Arkitekter A/Sfuger fugtsikring-af-kaelder galleri kalkning kloakarbejder murerarbejder nyanlaeg-af-kloak-draen-pumpebroende-og-lign opgaver puds-tyndpuds-og-filts restaurering specielle-opgaver-gesimser-kvaderpuds-refendpuds-staenkpuds-udsmykninger-andet
2019Risbjerg Kirke – VestfløjFagentreprenørNIRAS A/Sbetonarbejder elementmontage flisearbejder fuger fundamenter-terraendaek-vaegge-og-etagedaek-insitu galleri kloakarbejder murerarbejder murvaerk natursten-gulve-afdaekninger-sokler-vinduesplader-beklaedning nybygning ombygning opgaver puds-tyndpuds-og-filts renovering-og-omlaegning-af-kloak tegltag
2020Gladsaxe RådhusHovedentreprenørVilhelm Lauritzen Arkitekterflisearbejder murerarbejder opgaver puds-tyndpuds-og-filts
2019MarienborgFagentreprenørSlots- og Kulturstyrelsenbetonarbejder fredede-ejendomme fundamenter-terraendaek-vaegge-og-etagedaek-insitu opgaver
2020Ægirsgade 70-76 – 2019FagentreprenørKarl A. Hansen Entreprise A/Shoejvandssikring-af-kaelder-og-lign kloakarbejder opgaver renovering-og-omlaegning-af-kloak
2011Frederiksberg Kirkegaard – Opretning af mure.HovedentreprenørJørgen Nielsen - Rådgivende Ingeniørerfredede-ejendomme fuger galleri murerarbejder murvaerk natursten-gulve-afdaekninger-sokler-vinduesplader-beklaedning opgaver puds-tyndpuds-og-filts restaurering specielle-opgaver-gesimser-kvaderpuds-refendpuds-staenkpuds-udsmykninger-andet
2006GrønjordskollegietHovedentreprenørTorkil Laursen A/Sbetonarbejder elementmontage flisearbejder fundamenter-terraendaek-vaegge-og-etagedaek-insitu galleri kloakarbejder murerarbejder nyanlaeg-af-kloak-draen-pumpebroende-og-lign nybygning opgaver puds-tyndpuds-og-filts
2014Grønnegade 41HovedentreprenørEduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/Sbetonarbejder flisearbejder fredede-ejendomme fugtsikring-af-kaelder fundamenter-terraendaek-vaegge-og-etagedaek-insitu kalkning kloakarbejder murerarbejder murvaerk nybygning opgaver puds-tyndpuds-og-filts renovering-og-omlaegning-af-kloak
2013Mosede FortHovedentreprenørFogh og Følner Arkitektfirma A/Sbetonarbejder betonrenovering flisearbejder murerarbejder opgaver puds-tyndpuds-og-filts restaurering
2012Sparta AtletikhalStorentreprenørMangor Nagel Arkitektfirmabetonarbejder betonrenovering fredede-ejendomme fundamenter-terraendaek-vaegge-og-etagedaek-insitu murerarbejder opgaver puds-tyndpuds-og-filts
2014Det Gamle Radiohus – Rosenørns Allé 22FagentreprenørCreo Arkitekter A/Sflisearbejder fredede-ejendomme murerarbejder murvaerk natursten-gulve-afdaekninger-sokler-vinduesplader-beklaedning ombygning opgaver puds-tyndpuds-og-filts
2017Lindevang Kirke – KlinkegulveFagentreprenørErik Møller Arkitekterbetonarbejder flisearbejder fundamenter-terraendaek-vaegge-og-etagedaek-insitu murerarbejder natursten-gulve-afdaekninger-sokler-vinduesplader-beklaedning opgaver specielle-opgaver-gesimser-kvaderpuds-refendpuds-staenkpuds-udsmykninger-andet
2019FasangårdenFagentreprenørSlots- og Kulturstyrelsenbetonarbejder flisearbejder fredede-ejendomme fugtsikring-af-kaelder fundamenter-terraendaek-vaegge-og-etagedaek-insitu galleri hoejvandssikring-af-kaelder-og-lign kalkning kloakarbejder murerarbejder murvaerk nyanlaeg-af-kloak-draen-pumpebroende-og-lign opgaver puds-tyndpuds-og-filts restaurering specielle-opgaver-gesimser-kvaderpuds-refendpuds-staenkpuds-udsmykninger-andet tegltag
2021Fredenshus – BadeværelserFagentreprenørEKJ Rådgivende Ingeniørerflisearbejder murerarbejder opgaver puds-tyndpuds-og-filts
2019Apotelkirken – Nyt køkkenFagentreprenørKullegaard Arkitekter ASbetonarbejder flisearbejder fuger fundamenter-terraendaek-vaegge-og-etagedaek-insitu kloakarbejder murerarbejder murvaerk nyanlaeg-af-kloak-draen-pumpebroende-og-lign ombygning opgaver puds-tyndpuds-og-filts
2017BrøndbyparkenFagentreprenørBirgerlundflisearbejder murerarbejder opgaver puds-tyndpuds-og-filts
2020Taarbæk Strandvej 122Fagentreprenørm.a.a. Søren Borgflisearbejder kalkning murerarbejder murvaerk natursten-gulve-afdaekninger-sokler-vinduesplader-beklaedning ombygning opgaver puds-tyndpuds-og-filts
2021Provianthuset – ChristiansborgHovedentreprenørFogh og Følner Arkitektfirma A/Sfredede-ejendomme kalkning murerarbejder murvaerk opgaver puds-tyndpuds-og-filts restaurering specielle-opgaver-gesimser-kvaderpuds-refendpuds-staenkpuds-udsmykninger-andet
2020Svanholmsvej 12FagentreprenørCEJ Ejendomsadministration A/Sflisearbejder fuger murerarbejder opgaver puds-tyndpuds-og-filts tegltag
2021Granhøjen 7FagentreprenørAandahl og Boisen Arkitekter MAAfuger murerarbejder murvaerk opgaver tegltag
2016Grønnegade 43FagentreprenørTegnestuen Svalebæk Apsflisearbejder fredede-ejendomme kalkning murerarbejder murvaerk ombygning opgaver puds-tyndpuds-og-filts
2020Københavns Domhus – FacaderFagentreprenørRønnow Arkitekter A/Sfredede-ejendomme murerarbejder opgaver puds-tyndpuds-og-filts restaurering specielle-opgaver-gesimser-kvaderpuds-refendpuds-staenkpuds-udsmykninger-andet
2017Brolæggerstræde 5 – Underfacade i sidegadeHovedentreprenørElgaard architecturefredede-ejendomme kalkning murerarbejder opgaver puds-tyndpuds-og-filts
2020Taarbæk Strandvej 65HovedentreprenørERIK ARKITEKTERfuger murerarbejder opgaver specielle-opgaver-gesimser-kvaderpuds-refendpuds-staenkpuds-udsmykninger-andet
2020Brøndby Strand Kirke – Multisal og køkkenHovedentreprenørKent Pedersen Arkitektfirma ApSbetonarbejder elementmontage flisearbejder fuger fundamenter-terraendaek-vaegge-og-etagedaek-insitu kloakarbejder murerarbejder murvaerk nyanlaeg-af-kloak-draen-pumpebroende-og-lign nybygning ombygning opgaver puds-tyndpuds-og-filts renovering-og-omlaegning-af-kloak
2019Domhuset – Hestemøllestræde 6HovedentreprenørRønnow Arkitekter A/Sbetonarbejder fuger fugtsikring-af-kaelder kloakarbejder murerarbejder opgaver specielle-opgaver-gesimser-kvaderpuds-refendpuds-staenkpuds-udsmykninger-andet trapper-i-beton
2014Taastrup HovedgadeFagentreprenørsbs rådgivning a/sflisearbejder fuger murerarbejder natursten-gulve-afdaekninger-sokler-vinduesplader-beklaedning opgaver tegltag
2018A.B. VejlandsgårdenHovedentreprenørConsulting Group ApSgalleri murerarbejder opgaver puds-tyndpuds-og-filts specielle-opgaver-gesimser-kvaderpuds-refendpuds-staenkpuds-udsmykninger-andet
2021Brede 69FagentreprenørREFORMfredede-ejendomme kalkning murerarbejder murvaerk opgaver restaurering
2022Bellahøj Kirke – ØlandsgulveHovedentreprenørOluf Jørgensen A/S - Roskildeflisearbejder murerarbejder murvaerk opgaver
2009Villa i RingstedHovedentreprenørErik Møller Arkitekterbetonarbejder flisearbejder fugtsikring-af-kaelder fundamenter-terraendaek-vaegge-og-etagedaek-insitu hoejvandssikring-af-kaelder-og-lign kloakarbejder murerarbejder murvaerk natursten-gulve-afdaekninger-sokler-vinduesplader-beklaedning nyanlaeg-af-kloak-draen-pumpebroende-og-lign nybygning opgaver puds-tyndpuds-og-filts specielle-opgaver-gesimser-kvaderpuds-refendpuds-staenkpuds-udsmykninger-andet
2012Helligtrekongers Kirke – NyopførtHovedentreprenørErik Møller Arkitekterbetonarbejder elementmontage flisearbejder fuger fugtsikring-af-kaelder fundamenter-terraendaek-vaegge-og-etagedaek-insitu hoejvandssikring-af-kaelder-og-lign kloakarbejder murerarbejder murvaerk natursten-gulve-afdaekninger-sokler-vinduesplader-beklaedning nyanlaeg-af-kloak-draen-pumpebroende-og-lign nybygning opgaver puds-tyndpuds-og-filts specielle-opgaver-gesimser-kvaderpuds-refendpuds-staenkpuds-udsmykninger-andet
2020Sorgenfri Slot – Vedligehold 2020FagentreprenørSlots- og Kulturstyrelsenfredede-ejendomme kalkning murerarbejder opgaver puds-tyndpuds-og-filts
2020Medicinsk MuseionFagentreprenørH+ Arkitekterfredede-ejendomme kalkning murerarbejder murvaerk opgaver puds-tyndpuds-og-filts
2011Frederiksberg KirkegaardHovedentreprenørJørgen Nielsen - Rådgivende Ingeniørerfredede-ejendomme fuger murerarbejder murvaerk natursten-gulve-afdaekninger-sokler-vinduesplader-beklaedning opgaver puds-tyndpuds-og-filts restaurering specielle-opgaver-gesimser-kvaderpuds-refendpuds-staenkpuds-udsmykninger-andet
2017Lindevang KirkeFagentreprenørErik Møller Arkitekterbetonarbejder flisearbejder fundamenter-terraendaek-vaegge-og-etagedaek-insitu galleri murerarbejder natursten-gulve-afdaekninger-sokler-vinduesplader-beklaedning opgaver specielle-opgaver-gesimser-kvaderpuds-refendpuds-staenkpuds-udsmykninger-andet
2012Helligtrekongers KirkeHovedentreprenørErik Møller Arkitekterbetonarbejder elementmontage flisearbejder fuger fugtsikring-af-kaelder fundamenter-terraendaek-vaegge-og-etagedaek-insitu galleri hoejvandssikring-af-kaelder-og-lign kloakarbejder murerarbejder murvaerk natursten-gulve-afdaekninger-sokler-vinduesplader-beklaedning nyanlaeg-af-kloak-draen-pumpebroende-og-lign nybygning opgaver puds-tyndpuds-og-filts specielle-opgaver-gesimser-kvaderpuds-refendpuds-staenkpuds-udsmykninger-andet
2022Bellahøj KirkeHovedentreprenørOluf Jørgensen A/S - Roskildeflisearbejder murerarbejder murvaerk opgaver
2020Svanholmsvej 12FagentreprenørCEJ Ejendomsadministration A/Sflisearbejder fuger murerarbejder opgaver puds-tyndpuds-og-filts tegltag