KARL A. HANSEN ENTREPRISE A/S

Nyanlæg af kloak, dræn, pumpebrønde og lign.
Årstal 
Sagsnavn 
Entrepriseform 
Rådgiver 
2020

Fasangården

Fagentreprenør Slots- og Kulturstyrelsen
2019

Københavns Domhus

Hovedentreprenør Rønnow Arkitekter A/S
2015

Svanemøllen Kaserne – Gymnastikskole

Hovedentreprenør Fogh og Følner Arkitektfirma A/S
2006

Grønjordskollegiet

Hovedentreprenør Torkil Laursen A/S